Login

Školní rok 2018 - 2019

PROVOZ MŠ:


Provozní doba MŠ:

6:30 - 16:00 hodin

Organizace školního roku 2018 / 2019

 

Období

Popis

1. pololetí

 

 

29. - 30. 10. 2018 

 podzimní prázdniny -

So 22. 12. 2018 - St 2. 1. 2019

Čt. 3.1.2019 - Pá 4.1.2019

 vánoční prázdniny:                                                                 MŠ uzavřena 22. 12. 18 - 2. 1. 2019 -vánoční prázdniny

3.1.2019 - 4.1.2019 - ředitelské volno-uzavření školy z organizačních důvodů _slučování ZŠ a MŠ.

 provoz končí 21.12.2018                                  provoz začíná 7. 1. 2019

2. pololetí

1. 2. 2019(Pá)

 pololetní prázdniny

25. 2. – 3. 3. 2019 

 jarní prázdniny 

18. 4. - 22. 4. 2019 (Čt, Pá)

 velikonoční prázdniny:                                                              MŠ uzavřena(Čt,Pá 18.4. - 22.4.2019) 

29. 6. - 1. 9. 2019 

 hlavní prázdniny

1. 7. 2019  -  20. 7. 2019

 MŠ provoz

 

 

22. 7. 2019 - 31. 8. 2019

 MŠ uzavřena z organizačních z technických důvodů.

  

ŠKOLNÉ :

Pro letošní školní rok 2018/2019 bylo stanoveno školné ve výši  450,- Kč na měsíc.
Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole je bezplatné.
Podle novelizovaného ustanovení školského zákona se od 1.9.2017 dětem starším pěti let poskytuje vzdělávání bezúplatně. Nově to znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

Hradí se trvalým příkazem  na účet mateřské školy nebo přímo v MŠ pokladnou vždy do dvacátého dne v měsíci.
  
Platba  číslo účtu :  KB 51-6495 690 257/0100        v.s.  příjmení dítěte

Školné: červenec  2019 - předpoklad     
                 srpen     2019 - předpoklad       

Organizační záležitosti: Scházení a rozcházení dětí. škol.rok 2018 - 2019.

Scházení dětí - od 6:30 každé dítě přichází přímo do své třídy .                     

   
Odpoledne v 15:30 - 16:00/ dle počtu dětí a podmínek mš / odchod dětí 1.třídy dolů do 2.třídy. Postupný rozchod dětí domů do 16.00 hod.

Změny možné, dle podmínek školy. 
Povinné předškolní vzdělávání pro školní rok 2017/2018


Novelou školského zákona (č. 561-2004Sb.) vydanou pod číslem 178-2016 Sb. se s účinností od 1.9.2017 zavádí povinné předškolní vzdělávání, do kterého nastoupí děti poprvé od 1.9. 2017.
Více informací

Pro rodiče..

PhDr. Lidmila Pekařová neotřelou a zajímavou formou dává k dispozici zkušenosti z třiceti tří let praxe v klinické psychologii a přednáškových aktivitách a sedmnácti let praxe primáře oddělení Rehabilitace II v Hamzově léčebně v Luži-Košumberku.

http://www.4kompetence.cz/videa/vychova-deti-otazky-a-odpovedi/

RYCHLÝ KONTAKT

Mateřská škola

obrázek
Základní škola a mateřská škola
Dolní Beřkovice,příspěvková organizace od 1.1.2019
Nádražní 250
277 01 Dolní Beřkovice
IČO: 701 09 892
ID datové schránky: c2wmkuw
www.zsdolniberkovice.cz
Sídlo a kontakty mateřské školy :

Dolní Beřkovice 333
277 01 Dolní Beřkovice
Telefon:
315 692 330 - pevná linka
724 541 841 - zástupkyně ředitelky pro MŠ
792 325 395 - ranní omlouvání dětí - třídní telefon
email: ms.dolniberkovice@tiscali.cz

č.ú. KB - Mělník
51-6495690257/0100 pro platby pouze MŠ.

Ostatní kontakty:

Základní škola:
tel. 315 692 010
ředitelka školy: 602 809 808
email: skola@zsdolniberkovice.cz
www.zsdolniberkovice.cz

Školní jídelna:
tel. 315 692 080

NÁSTĚNKA

obrázek

DŮLEŽITÉ AKTUALITY

Uzavření MŠ - prázdninový provoz

MŠ bude uzavřena od 22.7.2019 do 30.8.2019

Důležité aktuality

ŠKOLNÉ - prázdninový provoz

červenec 2019 - 300,- kč
srpen 2019 - 0,- kč
Mateřská škola Dolní Beřkovice

Created by © 2014/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign